Biztonsági és Egészségvédelmi Terv

Teljes körű munkavédelmi dokumentáció elkészítése építési területekre.

A biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre.

Részletek
Munkahelyi kockázatértékelés

A munkahelyi kockázatértékelés készítése, felülvizsgálata.

Elkészítését a tevékenység megkezdése előtt el kell végezni, legalább 3 évente felül kell vizsgálnia.

Részletek

bemutatkozás

Komplex munka- és tűzvédelmi szolgáltatás

Alberszki Anett

Vállalkozásom komplex munka- és tűzvédelmi szolgáltatást nyújt, amely kiterjed a helyszíni bejárásokra, dokumentáció elkészítésére, hatósági ellenőrzéseken való képviseletig a szolgáltatás megállapodása alapján.

Alapdiplomámat a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi karán szereztem népegészségügyi ellenőrként, ahol az ÁNTSZ-nél töltöttem el a szakmai gyakorlataimat.

Részletek

munkavédelem

Munkabalesetek kivizsgálása, munkahelyi kockázatértékelés, munkavédelmi szabályzatok készítése.

Munkabalesetek kivizsgálása

A munkabalesetek bekövetkezésénél jelentős szerepe van a munkáltatónak, a munkavállalónak, a munkaeszközöknek és a munkakörnyezetnek is. Sajnos még a legjobb körülmények között munkát végzőket is érheti baleset.

Munkahelyi kockázatértékelés

A kockázatértékelés elkészítése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül, munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szakember közreműködése tehát nélkülözhetetlen a feladat elvégzéséhez.

Munkavédelmi szabályzatok

A munkavédelmi szabályzat készítésére, szerkezeti és tartalmi elemeire nincs jogi kötelezés. Összhangban van a munkavédelmi törvénnyel. Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen önkényesen lehetne munkavédelmi szabályzatot készíteni.

Tűzvédelem

Munkavállaló nem foglalkoztatható, amíg nem vett részt tűzvédelmi oktatáson

tűzvédelmi oktatás célja

Általános követelmények

Minden munkavállaló csak olyan munkakörben foglalkoztatható, amelyre megfelelő oktatás-ban részesült és vizsgát tett.

Előzetes tűzvédelmi oktatás

Tizenkét hónapot meghaladó távollét után ismételten munkába álló, vagy másik munkaterületről áthelyezett munkavállaló e tekintetben új munkavállalónak számít.

Ismétlődő oktatások

Minden munkavállalónak évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatáson kell részt vennie.

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat célja

A tűzesetek megelőzése, illetve a tűzesetek szakszerű felszámolása.
A tűzvédelmi szabályzat meghatározza a gazdasági szervezet egészére kiterjedően az alapvető tűzvédelmi szabályokat.

Tűzvédelmi szabályzat tartalma

A tűzvédelmi szabályzat tartalmazza a tűzvédelmi szervezet feladatát, felépítését, működési és irányítási rendjét, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat.

Tűzvédelmi Szabályzat kiadása

A Tűzvédelmi Szabályzat kiadása a szervezet vezetőjének joga és kötelessége. A tűzvédelmi szabályzat elkészítése tűzvédelmi szaktevékenységnek minősül.

Forduljon hozzám bizalommal,

vegye igénybe ingyenes helyszíni bejárásomat, 3 éves munkavédelmi felügyelői tapasztalatomat!